Deze website omvat informatie en producten aangeboden door 3D PRINT-IT b.v. Wij behouden ons het recht voor om op elk moment aanpassingen aan te brengen, zonder voorafgaande mededeling aan onze klanten.


Beperkte aansprakelijkheid

PRINT-IT b.v. beheert de inhoud van deze website met de allergrootste zorg. Desalniettemin kunnen wij nooit uitsluiten dat er foutieve of onvolledige informatie wordt gepubliceerd, met name wat betreft onze prijzen en specifieke productinformatie.  Op basis van dergelijke fouten kan geen bindende overeenkomst worden verondersteld.

In het geval wij informatie publiceren van derde partijen (al dan niet via hyperlinks) dan kunnen wij in ieder geval hiervoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. 


Intellectuele eigendomsrechten

9.1. Onze website, logo’s, teksten, foto’s, namen en in het algemeen al onze communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij ons, hetzij bij onze toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen.

9.2. Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. Zo mag je bijvoorbeeld tekeningen, foto’s, namen, teksten, logo’s kleurencombinatie, etc … niet kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.